Raspored župnog vjeronauka 2021./2022.

PRIPRAVA ZA PRIMANJE SAKRAMENATA

PRVE PRIČESTI I KRIZME

TRAJE DVIJE (2) GODINE

UZ UPISAN VJERONAUK U ŠKOLI

TE REDOVITO POHAĐANJE

NEDJELJNE SVETE MISE

I ŽUPNOG VJERONAUKA

UPIS DJECE   KOJA SE PRIPREMAJU

ZA PRIMANJE SAKRAMENATA

2. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

TE 1. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

DO 16. 10. 2021.

ŽUPNI VJERONAUK ZAPOČIMA

PRVI PONEDJELJAK  U LISTOPADU

PO RASPOREDU:

Osnovna škola

 

Dan

Ujutro

Popodne

1. i 2.

Utorak

10.30

15.30

3. r.

Utorak

10.00

15.00

4., 5. i 6. r.

Ponedjeljak

10.00

15.00

7. i 8. r.

Ponedjeljak

10.30

15.30

Srednja škola

1. r.

Ponedjeljak

 

20.00

2. r.

Ponedjeljak

 

20.30

PLANO

Osnovna škola

1. – 3. r.

Subota

 

12.00

4. – 8. r.

Subota

 

12.30

Srednja škola

1. – 2. r.

Subota

 

13.00