Ljetni raspored svetih misa/Holy masses – summer schedule

RADNIM DANOM (od 1. 6. do 30. 9.)

Crkva Sv. Ivana Pavla II.  – 8 sati

NEDJELJOM  (od 1. 6. do 31. 8.)

1) crkva Sv. Ivana Pavla II.  – 8, 11 i 20 sati

2) crkva Sv. Marte (Plano) – 9.30 sati

HOLY MASSES: SUMMER SCHEDULE

WEEKDAYS (1 June – 30 September)

Church of St John Paul II – 8 a.m.

SUNDAYS (1 June – 31 August)

1) Church of St John Paul II – 8 a.m., 11 a.m. and 8 p.m.

2) Church of St Martha (Plano) – 9.30 a.m.

LETNI PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

DNI POWSZEDNIE (1.06 – 30.09)

Kościół Św.Jana Pawła II  – godz.8.00

NIEDZIELE (1.06 – 31.08)

1) kościół Św.Jana Pawła – godz.8.00, 11.00 i 20.00

2) kościół Św.Marty (Plano) – godz.9.30

Raspored svetih misa

Zimski raspored svetih misa (od 1. 10. do 30. 5.) 

RADNIM DANOM: 

ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom: 17 sati

srijedom i subotom: 8 sati

(crkva sv. Ivana Pavla II.)

 

NEDJELJOM:

1) crkva Sv. Ivana Pavla II.  – 8.00, 11.00 i 19.00 sati

2) crkva Sv. Marte (Plano) – 9.30 sati

 

Ljetni raspored svetih misa (od 1. 6. do 30. 9.)

 

RADNIM DANOM: 

crkva Sv. Ivana Pavla II.           8 sati  

 

NEDJELJOM: (od 1. 6. do 31. 8.)

1) crkva Sv. Ivana Pavla II.  – 8.00, 11.00 i 20.00 sati

2) crkva Sv. Marte (Plano) – 9.30 sati

Raspored svetih misa

RADNIM DANOM: 

srijeda i subota: 8.00

ostali dani: 17.00

NEDJELJOM:

1) crkva Sv. Ivana Pavla II.  – 8.00, 11.00 i 19.00 

2) crkva Sv. Marte (Plano) – 9.30

 

Ljetni raspored svetih misa

(od 1. 6. do 30. 9.)

 RADNIM DANOM: 

crkva Sv. Ivana Pavla II.: 8 sati  

 

NEDJELJOM:

(od 1. 6. do 31. 8.)

1) crkva Sv. Ivana Pavla II.  – 8.00, 11.00 i 20.00 sati

2) crkva Sv. Marte (Plano) – 9.30 sati