Proslava sv. Ivana Pavla II. i posveta nove crkve

Najavljujemo i pozivamo Vas na proslavu zaštitnika naše nove crkve – sv. Ivana Pavla II.