Župna crkva

ŽUPNA CRKVA GOSPE OD ANĐELA

Iako je po nauku Katoličke Crkve, Crkva kao zajednica mnogo važnija i značajnija u životu kršćanina od crkve kao građevine, ipak je vrlo uputno znati nekoliko detalja o nastanku same župne crkve. Budući da se o crkvama van starog dijela grada malo pisalo pa nema mnogo podataka o našoj župnoj crkvi, ovdje ćemo se pozvati na nekoliko zapisivača trogirske povijesti: P. Andreisa, I. Delallea, I. Lucića. Crkva Gospe od Anđela bila je dio franjevačkog samostana kojeg je, po legendi, na jednom od svojih putovanja osnovao sam Franjo Asiški. Samostan je nosio ime Sv. Frane i u njemu su boravili franjevci konventualci. Crkva Gospe od Anđela sa samostanom, po Luciću, je utemeljena 1214. pod mecenskom paskom Dese Lukina (Lucića). Time je dokazano da je gradnja uistinu započela za vrijeme Franjinog života (1182.-1226.). Značajna i nužna investicija došla je posthumno, od strane već navedenog dobrotvora Dese Lukina. On je, naime, 8. veljače 1234. godine oporučno, crkvi i samostanu, ostavio cijelo pokretno i nepokretno imanje za njihovu dogradnju. Opće je poznato da franjevci stoluju na Dridu, u samostanu Sv. Ante Padovanskog. No to se dogodilo tek nakon što je općina, 1315. godine, zbog rata s banom Mladenom Šubićem, zbog velikog strateškog značaja, srušila prvotni samostan na mjestu naše župne crkve. Tada su franjevci preseljeni u opatiju monaha Sv. Ivana u kojoj su bili sve do 1432. kada papa Eugen IV. dozvoljava gradnju dridskog samostana. U crkvi Gospe od Anđela pokopan je Ivan Ćipiko (brat Alviža Ćipika) koji je bio imenovan zadarskim nadbiskupom 1504. Umro je u Rimu odakle je, po njegovoj želji, prenesen u domovinu. Sam nadgrobni natpis kaže: “Ivan Ćipiko, Koriolanov sin, koji zbog izvanredne kreposti i umne sposobnosti bi od pape Julija II. obdaren zadarskom nadbiskupijom, umre u Rimu i prema oporuci njegov leš u domovinu prenesen brigom Alojzija Ćipika, nećaka po bratu, u ovom počiva grobu posvećenom njegovom imenu i trajnoj pohvali 1578.” Što se tiče izgleda crkve ona ima odlike gradnje XVIII. st. s određenim preinakama u pojedinim detaljima. Jednolađna je s pravokutnom apsidom unutar koje se smjestio oltar s likom Gospe od Anđela. Na jugo-istočnom dijelu crkve nalazi se i zvonik, dovoljan za potrebe crkvice i bliže okolice. Obnova crkve započela je 2007., a dovršena 2008. godine. Tada je promijenjen krov, crkva je ožbukana izvani i unutra te je unutrašnjost uređena novim crkvenim namještajem, a župljane očekuje još uređenje crkvenog okoliša. Mnogo je puta, tijekom povijesti, bilo upita i izražavanja želje o proširenju naše crkve zbog veličine župe i velikog broja župljana. Ali ako se uzme u obzir da je od 1814.-1831. na tom mjestu bilo prvo gradsko groblje ne bi bilo u redu iskapati grobove naših predaka. Održavanje brojnih aktivnosti u župi (dječji zbor, župni zbor, ministranti, dramska grupa, molitvena zajednica, Fokolari) otežava skučenost prostora s kojim smo suočeni od samog osnutka župe, jer svima je jasno da se u 50 kvadrata prostora ne može kvalitetno raditi. Zbog toga svi s nestrpljenjem očekujemo, a za to i svakodnevno molimo, izgradnju nove crkve i pastoralnog centra na Nasipu jer ćemo tada moći još svečanije slaviti Gospodina i kvalitetnije raditi s djecom i mladima.