Raspored nedjeljnih svetih misa od 5. listopada 2014. do 31. svibnja 2015. godine

ŽUPNA CRKVA                                     PLANO

8.OO – RANA MISA                              9.00

10.30 – ŽUPNA MISA

12.00 – DJEČJA MISA