Raspored nedjeljnih svetih misa od 1. lipnja do 5. listopada 2014.

ŽUPNA CRKVA                                             PLANO

8.00                                                                  9.00

10.30 – župna misa