RASPORED NEDJELJNIH SVETIH MISA OD 1. LISTOPADA DO 31. SVIBNJA

ŽUPNA CRKVA                                             PLANO

8.00                                                                  9.00

10.30 – župna misa

12.00 – dječja misa