Zahvala za Euharistiju

O, Kriste Spasitelju,

primi našu zahvalu

za Tvoju spasonosnu žrtvu

koja je jedina nada čovjekova!

O, Kriste Spasitelju,

primi našu zahvalu

za euharistijsko lomljenje Kruha

koje si ustanovio

da bi uistinu kroz tijek vremena

susretali svoju braću!

O, Kriste Spasitelju,

ulij u srca krštenika

težnju za sudioništvom u žrtvi s Tobom,

izlij želju i snagu

da jedni drugima pomažemo na putu spasenja.

Amen .