DVD “Uprizorenje Muke Gospodnje”

Mladi župe Gospe od Anđela izdali DVD sa Uprizorenjem Muke Gospodnje od crkve Gospe od Anđela do crkve sv. Eustahija održane na Veliki petak, 21. ožujka 2008. god.