Župne obavijesti – 14. nedjelja kroz godinu (9. 7. 2023.)

1. PROVALJENO U DVIJE CRKVE!: ZADNJIH DANA U NAŠOJ ŽUPI U DVIJE STARE CRKVE JE PROVALJENO. NA CRKVI SVETE MARTE U BIJAĆIMA RAZBIJENA JE BRAVA I JEDNO STAKLO, A NA CRKVI SV. EUSTAHIJA POTPUNO SU UNIŠTENA ULAZNA VRATA TE JE OŠTEĆEN KIP SVETOG EUSTAHIJA.

MOLIMO SVE KOJI ŠETAJU UZ TE CRKVICE DA MALO POVEDU RAČUNA ŠTO SE DOGAĐA OKO TIH ZAVJETNIH CRKAVA STARIH TROGIRANA!