RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA 2020/2021

PRIPRAVA ZA PRIMANJE SAKRAMENATA

PRVE PRIČESTI I KRIZME

TRAJE DVIJE (2) GODINE

UZ UPISAN VJERONAUK U ŠKOLI

TE REDOVITO POHAĐANJE

NEDJELJNE SVETE MISE

I ŽUPNOG VJERONAUKA

UPIS DJECE 2. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

TE 1. RAZREDA SREDNJE ŠKOLE

DO 24. 10. 2020.

 

ŽUPNI VJERONAUK

ZAPOČIMA PRVI PONEDJELJAK

 U LISTOPADU

PO RASPOREDU:

RASPORED ŽUPNOG VJERONAUKA

              Šk. god. 2020/21.

TROGIR

Osnovna škola   Dan        Ujutro     Popodne                                                                                 1i 2. Utorak              10.30            15.30 

          3r. Utorak                  9.30         14.30 

          4.r. Utorak                  10.00         15.00 

          5.i 6. r.   Petak           10.00         15.00

          7.i 8. r. Petak             10.30         15.30

  Srednja škola

         1.r. Ponedjeljak                         20.00

         2.i 3. r.  Ponedjeljak                  20.30

 

PLANO

Osnovna škola

1.-4. r.                  Subota                  12.00

5.-8. r.                  Subota                  12.30

 

Srednja škola

1.-3. r.                  Subota                  13.00