Raspored bogoslužja za božićne blagdane i blagoslova obitelji 2020.

RASPORED BOGOSLUŽJA  ZA BOŽIĆNE BLAGDANE

Devetnica Božiću:  16. – 23. 12.          6 sati

Božićna ispovijed:

     12.12. SUBOTA – PLANO        10.30 sati

     14. 12. PONEDJELJAK      10.30        i      16 sati

     15. 12. UTORAK                   10.30        i      16 sati

Dječja polnoćka:         

24. 12. ČETVRTAK             19 sati

Velika polnoćka:

24. 12. ČETVRTAK                         21 sat

                    PLANO                               21 sat

BOŽIĆ                  8       9.30 (Plano)       11 sati 

SV. STJEPAN      8       9.30 (Plano)         11 sati

SV. OBITELJ        8      9.30 (Plano)    11        19 sati

STARA GODINA          17.00 sati     Misa zahvalnica

NOVA GODINA           11 sati

2.NED. PO BOŽIĆU     8        9.30 (Plano)    11        19 sati

TRI KRALJA                8     9.30 (Plano)    11  sati

 

KRŠTENJE GOSP.       8     9.30 (Plano)    11        19 sati

RADNIM DANOM        8 sati

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

 Svete mise su svaki dan u 17 sati u novoj crkvi sv. Ivana Pavla II., s izuzetkom prvog dana kad je sveta misa u crkvi sv. Marte u Planome! Misne nakane su za zdravlje i blagoslov u obitelji!

Ponedjeljak, 28. 12. 2020. (Sveta misa u Planome!)

PLANO, DIVULJE

Utorak, 29. 12. 2020.

KNEZA TRPIMIRA, PANTAN

 Srijeda, 30. 12. 2020.

FRANJE TUĐMANA, PUT MULINE

 Subota, 2. 1. 2021.

RIMSKI PUT, PUT RIBOLE, PUT GOSPE OD ANĐELA, A. G. MATOŠA, KNEZA DOMAGOJA

 Ponedjeljak, 4. 1. 2021.

DR. ANTE STARČEVIĆA, PUT KRBANA