Proslava blagdana sv. Kuzme i Damjana

Posljednjih osam godina, dana 26. rujna, u našoj se župi proslavlja blagdan dvaju Svetaca, braće blizanaca Kuzme i Damjana, zaštitnika liječnika i ljekarnika.

Iako ova crkvica datira iz devetog stoljeća, među vjernike naše župe se tek posljednjih godina potiče pobožnost svetih Kuzme i Damjana, a crkvica se oživljava misom na sami blagdan i radionicama župnog karitasa.

Ove godine, svečano misno slavlje je predvodio novi gvardijan franjevačkog samostana sv. Ante na Dridu fra Šimun uz koncelebraciju bivšeg kapelana naše župe, sadašnjeg župnika župe Svetog Kaje iz Solina don Nikole Bodrožića te župnika don Stipana Bodrožića.

U pozdravnim riječima, fra Šimun je svoje dojmove stare crkvice dvaju avetaca, koja žudi za građevinskom obnovom, usporedio s vjerničkim dušama koja svoju duhovnu obnovu traže kod Krista, te se u svojoj propovijedi nadovezao na čitanje iz evanđelja gdje Isus pita je li nam On na prvom mjestu i jesmo li ga spremni postaviti na naše prijestolje ispred svih. Odgovor na ovo Isusovo pitanje moglo se iščitati na licima stotinjak prisutnih vjernika.

Zahvale župnika na doprinosu svečanosti ovogodišnjeg blagdana svetih Kuzme i Damjana bile su upućene njegovim kolegama, župnim pjevačima, svima koji su sudjelovali u unutarnjem i vanjskom uređenju crkvice, svim prisutnim vjernicima te dragom Bogu na lijepom vremenu.

Marin Rožić