Plakat i program Međunarodnog simpozija 18. i 19. listopada