Nauči me moliti

Gospodine Isuse, koji se zauzimaš za me noć i dan,

Tebe umori i rad nisu nikada mogli spriječiti da me moliš,

jer si uvijek živio u molitvi i hvali, Gospodine,

koji si učenike učio moliti:

pomozi i meni kada pred Tobom klečim i molim!

Ne znam pravo što i kako da govorim,

samo jedno znam: ŽELIM MOLITI !

Stavi mi Ti sam prave riječi u usta i ispuni moju dušu božanskim mislima.

Gospodine, daruj mom srcu mir!

Daj da spoznam i priznam kako sam nesavršen i budi mi blizu!

Približi mojim usnama svoje uho, jer su moje riječi tako slabe.

Ne usuđujem Ti pogledati u lice.

Nauči me moliti, Gospodine! Nauči me moliti.

( M. A. Tomas, idijski teolog )