Dodjela nagrada najboljima

U nedjelju, 27. svibnja, održana je posljednja dječja misa za ovu školsku godinu. Kako je dječja misa svake nedjelje u 12 sati, ljeti je to vrijeme kada je prevruće da bi djeca dolazila na misu, a mnogi od njih i ne budu u Trogiru tijekom ljetnih praznika.

To je bila prava prilika za sagledavanje rezultata koji su postignuti tijekom ove školske godine i proglašenje najboljih u tri „kategorije”: ministranti, dramska grupa i dječji zbor. Marin Rožić, kao voditelj ministranata, onaj koji se s njima okupljao i radio svake subote tijekom godine,  dodijelio je nagrade najboljim ministrantima, Ivanu Kolaku i Marku Gutiću, koji su se tijekom cijele godine trudili redovito dolaziti na mise, a za nagradu su dobili Biblije. Ujedno je nagradio i dva najmlađa ministranta, Stipu Jažu i Daria Vranješa, koji su pokazali da i oni, kao vrlo mali, mogu služiti Isusu za Njegovim stolom. Njih dvojica su za nagradu dobila križ.

Tina Strize, voditeljica dramske grupe, dodijelila je nagradu za najredovitijeg člana dramske grupe. Malog anđela na poklon je dobila Sara Zeko. Tini je bilo stvarno teško izabrati samo jednu osobu za ovu nagradu jer je cijela grupa bila uistinu redovita, tako da nije  imala nimalo lagan posao, no Sara se istaknula redovitošću, ozbiljnošću te skromnošću.

Slava Kolak, voditeljica dječjeg zbora, nije mogla, od 40 članova koliko zbor broji, izabrati najbolje dijete pa je odlučila da je jedino pošteno da svi dobiju krunicu i priznanje kao znak zahvalnosti za njihovu upornost i redovitost. Kao što znamo, nedavno je naš zbor sudjelovao na „Zlatnoj harfi”, smotri dječjih župnih zborova.

Nakon što su voditelji podijelili nagrade, ostali su iznenađeni jer su i sami dobili poklone. Ministranti su dogovorili da će Marinu kupiti golmanske rukavice, djeca iz dječjeg zbora su Slavi kupila sliku milosrdnog Isusa, a Luci sliku Posljednje večere. Djeca iz dramske grupe su Tini kupila knjigu „Isus – spasitelj”.

Ovo je uistinu lijep običaj u našoj župi koji će, nadam se, potaknuti kako djecu tako i njihove „voditelje” na još ustrajniji rad na dobrobit naše župe.